Lezingen

Hoe echter, hoe beter: illusie en anti-illusie in de schilderkunst van 1400 tot nu

Deze lezing voert met grote stappen langs die ontwikkelingen in de schilderkunst die in dienst stonden van de diepte-illusie, en het effect van het ‘net echte’ dat daarmee samenhangt. Er zijn verrassende parallellen met de manie voor 3d-televisie en virtual reality in onze eigen tijd. De schilderkunst heeft zich vanaf ca. 1850 van de illusie afgekeerd. Waarom? En wat kwam ervoor in de plaats? Een lezing met lekker veel plaatjes.


Twilight – Schilderkunst uit Zweden 1880-1920

In Zweden werkte rond 1900 een groep schilders in verenigingsverband aan een nieuwe nationale kunst. Wat hen verbond was de sensitiviteit voor de natuur. De formele verschillen met de moderne kunst elders in Europa zijn niet groot, het zijn dan ook inhoudelijke en sociale aspecten die de Zweedse kunst typeren. Drie karakteristieken springen het meest in het oog: natuur als spiegel van de ziel, nationalisme en het licht. Aan de hand van die begrippen geeft Herbert Mattie een inleiding op de Zweedse kunst rond de eeuwwisseling, met veel afbeeldingen van de belangrijkste kunstenaars, zoals Carl Larsson, Anders Zorn, Richard Bergh en Bruno Liljefors.

In aanvulling op bovenstaande inhoud is een verbreding naar de kunst in heel Scandinavië van dit tijdperk mogelijk.


Kijkplezier

Deze lezing gaat in op de vele vormen van visueel vermaak die vooral in de negentiende eeuw een grote vlucht namen. Herbert Mattie doet een greep in de geschiedenis van de optische attracties die als voorlopers van 3d-bioscoop en VR-bril gezien kunnen worden, met veel beeldmateriaal en voorwerpen uit zijn eigen verzameling.

Dokter Snavel en andere pestkunst

Kunst met betrekking tot de pest staat in een groeiende belangstelling. De overeenkomsten tussen de ‘Zwarte Dood’ en onze eigen recente pandemie hebben daar nog eens een schep bovenop gedaan.
Binnen de pestkunst nemen de prenten die een gemaskerde pestdokter voorstellen een aparte plaats in. Hoewel het historisch een marginaal verschijnsel is, blijft de bekendheid van Dokter Snavel groeien, mede door zijn aanwezigheid in de populaire cultuur van cosplay, games en films.
Deze lezing gaat over pestkunst in het algemeen en de pestdokter in het bijzonder. Eén ding kan alvast verklapt worden: het mysterie wordt eerder groter dan kleiner.
Zie voor meer informatie Herbert Mattie’s website over dit onderwerp.


Workshops

Herbert Mattie verzorgt creatieve workshops voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Zijn ervaring strekt zich uit over diverse thema’s en onderwerpen, van Gedichtenposters (iov stichting Autoped/Boekieboekie) tot knutsellessen gewijd aan allerlei kunstenaars, o.a. Picasso, Magritte, Pop-art. De workshops zijn in overleg aan te passen aan het thema van een schoolproject: natuur, landen, geschiedenis etc.

workshops-kl