Tekst en onderzoek

Studio Mattie verricht kunsthistorisch onderzoek en zoekt beeldmateriaal voor publicaties of documentaires.

Herbert Mattie schreef jarenlang het overzicht over beeldende kunst in het jaarboek van uitgeverij Winkler Prins. Ook schrijft hij catalogusteksten, folderteksten, zaalteksten en persberichten.

Andere projecten:
Encarta online webartikelen over beeldende kunst; catalogus en zaalteksten ‘Rijden en gereden worden’ Affichemuseum Hoorn; Interviews kunstinstellingen Rotterdam tbv symposium Artists in Residence; Webteksten over cultuur en natuur voor Museum Naturalis; Beeldresearch tbv publicatie ‘Mooi van Ver’, Muurschilderingen in Rotterdam; Research tbv publicatie ‘Atlas van de 19de-eeuwse Ring’ Bureau M&DM Amsterdam; Artikelen over diverse onderwerpen in tijdschriften Infusis, Nordom en Levend Erfgoed.

Tijdens een dienstverband bij kunsthistorisch Bureau d’Arts leverde Herbert Mattie onderzoeksbijdragen aan tentoonstellingen in de Kunsthal, de Nieuwe Kerk Amsterdam, het Koninklijk Penningkabinet en de Tweede Kamer.

Herbert Mattie verzorgt ook lezingen, meer over de inhoud daarvan vindt u hier.